METODOLOGIE 21/11/ - Portal Legislativ

Metodologia opțiunilor

Conținutul

  Data publicării: Luni, 25 Mai, Ordinul de ministru nr. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada iunie.

  Media obţinută la aceste teste naţionale constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în licee şi în învăţământul profesional de stat, organizat în şcoli de arte şi meserii. Absolvenţii învăţământului Tgimnazial de până în anul inclusiv şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Art. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare metodologia opțiunilor şi conform reglementărilor în vigoare.

  pompează- l în tranzacționare

  Proba se va organiza în aceeaşi perioadă cu probele de aptitudini menţionate la Art. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută de candidat în fişa de metodologia opțiunilor a acestuia, la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la testele naţionale"; se va specifică şi limba maternă la care a fost susţinută proba.

  Directorul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei.

  este cu adevărat posibil să câștigi bani pe tranzacționare?

  Nu se vor face alte modificări ale fişei de înscriere. Ei vor completa fişele de înscriere în perioada specificată de calendar, la şcolile generale de provenienţă.

  opțiunea magnet

  Şcolile generale de provenienţă a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, nota obţinută de aceştia la testele naţionale pentru proba de limba şi literatura maternă. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înscrise în fişă.

  câștigând bani pe internet sex

  Proba se va organiza în aceeaşi perioadă cu testele de aptitudini menţionate la Art. În situaţia în care candidatul a obţinut la probă cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinută proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă va trece nota obţinută de candidat în fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la proba de limbă metodologia opțiunilor Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare bilingvă, înscrise în fişă.

  La rândul lor, comisiile judeţene a municipiului Bucureşti de admitere organizează comisii în centrele de înscriere, comisii de înscriere în unităţile de învăţământ gimnazial şi comisii de admitere în unităţile de învăţământ liceal şi profesional.

  sus cum puteți face bani

  Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi şi asigură repartizarea candidaţilor pe locurile anunţate; Pentru a evita confuziile şi greşelile de completare a fişelor de înscriere, codurile pentru specializările de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul în care se află codurile pentru şcoli de arte şi meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi între şiiar codurile pentru şcolile de arte şi meserii între şi ; Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul şcolar, la o unitate de învăţământ, la Casa Corpului Didactic, la o universitate din capitala de judeţ - dacă aceasta există şi este dotată corespunzător - etc.

  La stabilirea centrelor de înscriere se va avea în vedere dotarea tehnică şi cu personal de specialitate a fiecărui centru, astfel ca numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a arondaţi la un centru să permită înscrierea acestora în timpul prevăzut de prezenta metodologia opțiunilor, în măsura în care dotarea cu calculatoare şi existenţa personalului de specialitate metodologia opțiunilor asigurată, inspectoratul poate decide ca fiecare şcoală să fie centru de înscriere.

  Lista centrelor de înscriere şi a şcolilor arondate acestora se transmite unităţilor de învăţământ gimnazial până la data de 7 mai