Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT - CONTABILITATE ŞI AUDIT

Modul de deschidere a veniturilor suplimentare

Conținutul

modul de deschidere a veniturilor suplimentare utilizarea jetoanelor

Raportul anual la buget Art. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice. Aprobarea bugetului de către Parlament Art. Procesul bugetar bugetului de către Parlament Art. Informaţii privind programele de investiţii publice Art. Informaţii stabilite la nivelul Guvernului Art. Rolul metodologic Ministerului Finanţelor Publice Art.

Aprobarea proiectelor de investiţii publice Art. Condiţii pentru de investiţii în proiectul de buget Art. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art.

Monitorizarea de principali de credite a proiectelor de investiţii Art. Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice Art. Structura programelor de investiţii publice Art.

De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol.

modul de deschidere a veniturilor suplimentare toate căile de a face bani în

Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare Art.

Deschiderea de credite bugetare Art. Transferurile între ordonatorii principali de credite Art. Fondurile externe nerambursabile Art. Execuţia bugetară Art. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor şi executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate.

Instrumentele de plată se semnează de contabil şi şeful compartimentului financiar-contabil. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituţia publică se face cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat.

modul de deschidere a veniturilor suplimentare cele mai bune perechi pentru opțiuni binare

Plata salariilor în sistemul bugetar Art. Regimul creditelor bugetare neutilizate modul de deschidere a veniturilor suplimentare ordonatorii de credite Art. Monitorizarea periodică de Ministerul Finanţelor Publice Art.

Contul general anual de execuţie Art. Structura conturilor anuale de execuţie a bugetului Art. Contul general de execuţie a datoriei publice Art.

Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de execuţie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi. Execuţia de casă bugetară Art. Principii ale bugetare Art.

modul de deschidere a veniturilor suplimentare indicator pentru opțiuni 60 de secunde