Afișați-vă locația în timp real altor persoane

Opțiuni în timp real

Cum vă putem fi de ajutor?

Selectaţi vizualizare în timp real. Rotiţi comutatorul vizualizare live.

opțiuni în timp real

Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor. Comutator vizualizare live Ajustaţi grosimea conturului. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a îngroşa sau subţia contururile.

opțiuni în timp real

Apăsaţi J. Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live.

Părintele sau tutorele dvs. Dacă afișarea locației nu funcționează, oferiți-ne feedback. Aveți nevoie de un dispozitiv mobil pentru a vă afișa locația în timp real prin intermediul funcției Afișarea locației, însă puteți să controlați setările asociate acesteia de pe computer. Aflați mai multe despre folosirea aplicației Google Maps pentru a vă afișa locația în timp real.

Comutator vizualizare live Reglaţi opţiunile. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a modifica. Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea pentru a controla gradul de vignetare. Efect de miniaturizare Selectaţi vizualizare în timp real.

opțiuni în timp real

Comutator vizualizare live Poziţionaţi punctul de focalizare. Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul de focalizare în zona care va fi focalizată şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.

Cum vă putem fi de ajutor? În plus, puteți consulta subiectele de mai jos pentru a încerca să găsiți ce căutați. Android Conversații Cum puteți folosi locația în timp real Funcția Locație în timp real vă permite să vă distribuiți locația în timp real, pe o anumită perioadă de timp, către participanții la o conversație individuală sau de grup.

Pentru a face să dispară temporar de pe afişaj opţiunile efectului de miniaturizare şi pentru a mări imaginea de pe monitor pentru o focalizare mai precisă, apăsaţi X. Apăsați W Q pentru a restabili afişajul efectului de miniaturizare.

Afişaţi opţiunile.

opțiuni în timp real

Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile efectului de miniaturizare. Reglaţi opţiunile. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea zonei care va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a-i ajusta lăţimea.

Ethereum Off to $5,000

Comutator vizualizare live Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru culoare selectivă. Selectaţi o culoare. Încadraţi un obiect în pătratul alb din centrul afişajului şi apăsaţi 1 pentru a alege culoarea obiectului drept culoarea ce va rămâne în imaginea finală este posibil ca aparatul foto să aibă dificultăţi în detectarea culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată.

opțiuni în timp real

Pentru a mări centrul afişajului pentru o selectare mai precisă a culorii, apăsaţi X. Apăsați W Q pentru a micşora. Culoare selectată Alegeţi gama de culori.

Dacă aveți un telefon Pixel, aflați cum să găsiți o persoană cu Live View.

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte opțiuni în timp real pentru a reduce gama de nuanţe similare care vor fi incluse în imaginea finală. Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; opțiuni binare din calendar economic că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte culori. Gamă de culori Selectaţi culori suplimentare.

Întrebări frecvente şi depanare

Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de comandă pentru a evidenţia a doua dintre cele trei casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă culoare.

Dacă doriţi, repetaţi pentru a treia culoare. Pentru a opțiuni în timp real selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va fi afişat un dialog de confirmare; selectați Da. În cursul fotografierii numai obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi înregistrate color; toate celelalte vor fi înregistrate în alb şi negru.