Browser incompatibil

Swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă. Contactează-ne

Instrumentele financiare derivate includ swap valutar încrucișat și swap valutar încrucișat pe rata dobânzii. The most prevalent varieties are interest rate swaps, foreign exchange swaps and currency swaps also named cross-currency interest swaps.

Informaţii utile

Categoriile cel mai des întâlnite sunt: swap-uri pe rata dobânziiswap-uri pe cursul de schimb și swap-uri valutare denumite și swap-uri cu rata dobânzii în valute diferite. Similarly, as cross-currency swaps can be decomposed into a sequence of foreign exchange forwards, only the interest rate component should be covered by initial margin.

  • Reglarea opțiunii binare
  • This shows that the PV of an IRS is roughly linear in the swap par rate though small non-linearities arise from the co-dependency of the swap rate with the discount factors in the Annuity sum.
  • BNR a redus dobânda-cheie la 1,25% - Finante & Banci - edictum.ro
  • Swap pe rata dobânzii
  • До выхода было метров тридцать.

În mod similar, deoarece swap-urile valutare pot fi defalcate într-o secvență de contracte forward pe cursul de schimb, doar componenta de rată a dobânzii ar trebui acoperită de marja inițială. Relevant products include: currency and interest rate options, interest rate swaps and cross currency swaps, swaptions, swaps and options on commodities, and combinations thereof.

Interest rate swap

In gama de produse se regasesc optiuni pe valute si rata a dobanziiswap pe rata dobanzii si cross currency swap, swaptions, swap-uri si optiuni pe marfuri precum si combinatii intre acestea.

Interest rate swap a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency transactions, in two different currencies. Higher interest rates for this time are therefore available.

De asemenea, BNR a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an, de la 1,00 la sută pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare Lombard la 1,75 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an, păstrând nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor.

Rate mai ridicate ale dobanzilor pentru aceasta perioada sunt, prin urmare, disponibile. A minimum floating interest rate regime. Un regim privind rata minimă a dobânzii variabile.

swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă

That variable interest rate is capped. Această rată variabilă de dobândă are un plafon maxim. In some cases, the entity enters into interest rate swaps to change the interest rate on particular financial assets in a portfolio from a floating interest rate to a fixed interest rate.

În unele situații, entitatea încheie swap-uri pe rata dobânzii cu anumite active financiare dintr-un portofoliu de la o rată fluctuantă a dobânzii la o rată fixă a dobânzii. Consequently, interest rate arbitrage strategies shall not apply those netting rules.

Formular de căutare

În consecință, în cadrul strategiilor de arbitraj pe rata dobânzii nu se aplică aceste reguli de compensare. New lending will be granted at higher interest rates. Noile împrumuturi vor fi acordate la rate ale dobânzii mai ridicate. Low interest rates were agreed for those debts.

Ce sunt ratele dobânzilor de referință?

Pentru aceste datorii s-a convenit asupra unui nivel redus al ratei dobânzii. Date of third interest rate change. Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii.

Number of months between each interest rate reset date.

swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă

Numărul de luni între fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii. MFI interest rate statistics cover the interest rates applied by the reporting population. Statisticile privind ratele dobânzilor practicate de IFM se referă la ratele dobânzii aplicate de unitățile de observare statistică cu obligații de raportare.

swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă

The additional capital injection had helped to reduce interest rates on deposits and to improve interest rate margins. Injecția de capital suplimentară a contribuit la reducerea ratelor dobânzilor la depozite și la îmbunătățirea marjelor ratei dobânzii.

swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține swap pe rata dobânzii și opțiuni de dobândă inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Protecție optimă

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.