Contract de opțiune contingentă, Contingent claim - Wikipedia

Особенно таких, как Хейл, - зеленых и наивных.

Aceste garanții primite sunt prezentate drept active contingente. These received guarantees are disclosed as contingent assets.

Account Options

Garanțiile bancare sunt înregistrate drept active contingente în afara bilanțului. The bank guarantees are entered as contingent assets in the off-balance-sheet.

cum să faci rapid 500 de mii

Garanțiile privind sumele de prefinanțare sunt prezentate în afara bilanțului drept active contingente. Guarantees related to pre-financing amounts are disclosed in the off-balance sheet as contingent assets. Garanțiile reținute pentru a asigura operațiunile de prefinanțare sunt tratate ca active contingente a se vedea punctul 1.

opțiuni etichetate

Guarantees related to pre-financing amounts are disclosed as contingent assets see point 1. Un emitent al unui angajament de creditare trebuie să aplice IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente angajamentelor de creditare care nu intră sub incidența prezentului standard. An issuer of loan commitments shall apply IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets to loan commitments that are not within the scope of this standard.

În conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, o entitate recunoaște orice obligații de înlăturare și reabilitare suportate într-o anumită perioadă drept consecință a întreprinderii activităților de explorare și evaluare a resurselor minerale. In accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets an entity recognises any obligations for removal and restoration that are incurred during a particular period as a consequence of having undertaken the exploration for and evaluation of mineral resources.

Contenidos

IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi active contingente Contract de opțiune contingentă 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets În mod similar, obligațiile implicite, așa cum sunt definite în IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, nu rezultă din contracte și nu sunt datorii financiare.

Similarly, constructive obligations, as defined in IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assetsdo not arise from contracts and are not financial liabilities. O entitate aplică IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente pentru a determina dacă se recunoaște o datorie și, în caz afirmativ, cum să fie evaluată aceasta.

schimbă câștigurile bitcoin

An entity applies IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets to determine whether to recognise a liability and, if so, how to measure it. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior legat de acest litigiu în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente sau recunoaște un nou provizion.

  1. active contingente - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Câștiguri rapide și eficiente pe internet
  3. Cine poate face un robot de tranzacționare
  4. Росио пожала плечами.

The entity adjusts any previously recognised provision related to this court case in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets or recognises a new provision.

În conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, investitorul trebuie să prezinte următoarele informații: In accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets the investor shall disclose: În aplicarea Standardului Contract de opțiune contingentă de Contabilitate 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente s-au dezvoltat diferite practici în ceea ce privește momentul în care o entitate recunoaște o datorie de a plăti o cotizație.

In the application of International Accounting Standard 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets different practices have evolved regarding contract de opțiune contingentă timing of when an entity recognises a liability to pay a levy.

cumpărați bitcoin prin portofel

IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente definește contractele cu titlu executoriu drept contractele în cadrul cărora niciuna dintre părți nu și-a îndeplinit obligațiile sau ambele părți și-au îndeplinit doar parțial și în aceeași măsură obligațiile.

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets defines executory contracts as contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent. În anumite cazuri, un contract de vânzare a unui activ biologic sau a unui produs agricol poate constitui un contract oneros, astfel cum este definit în IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente.

Дверь повернулась и мгновение спустя выкинула его на асфальт. Беккер увидел ждущее такси. - Dejame entrar! - закричал Беккер, пробуя открыть запертую дверцу машины. Водитель отказался его впустить. Машина была оплачена человеком в очках в тонкой металлической оправе, и он должен был его дождаться.

IAS 37 se aplică contractelor oneroase. In some cases, a contract for the sale of a biological asset or agricultural produce may be an onerous contract, as defined in IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets. IAS 37 applies to onerous contracts.

opțiunea zero

Se modifică IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente și IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare, în conformitate cu modificările aduse IFRS 3, astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets and 39 Financial instruments: recognition and measurement are amended in accordance with the amendments to IFRS 3 as set out in the Annex to this Regulation.

Unit 6 Contingent and Quasi Contracts under ICA - The Indian Contract Act, 1872 - Business Law

Thus, debtors have two options: they can either provide a bank guarantee shown under contingent assets or make a provisional payment shown under cash and cash equivalents in the balance sheet. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Navigation menu

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Vreau să câștig bani de pe internet

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.