Metode și principii de bază de evaluare a investițiilor

Evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale, Metode și principii de bază de evaluare a investițiilor - Hoteluri

Principal Hoteluri Metode și principii de bază de evaluare a investițiilor Baza procesului decizional de gestionare a investițiilor este evaluarea și compararea volumului investițiilor preconizate și a fluxurilor de numerar viitoare.

Metodele utilizate în analiza activității de investiții pot evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale împărțite în grupuri: pe baza estimărilor reduse; metode non-discontinue; metodele de evaluare a investițiilor statice; metode de evaluare dinamică a investițiilor.

Aceste metode se bazează pe date de proiect, planificate și reale privind costurile și rezultatele rezultate din implementarea proiectelor de investiții.

Navigation menu

Atunci când utilizează aceste metode, în unele cazuri, recurg la o metodă statistică similară calculului datelor medii anuale privind costurile și rezultatele veniturile pentru întreaga perioadă de utilizare a proiectului de investiție.

În cursul evaluării PI, metodele clasice de analiză economică sunt utilizate pe scară largă comparații, eliminarea balanței, analiza corelației și regresiei, interese grafice, simple și compuse, discount etc.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Metoda valorii nete actuale. Această metodă se bazează pe compararea valorii investiției inițiale IC cu valoarea totală a fluxurilor nete de numerar generate de aceasta în perioada de prognoză.

Real options valuation - Wikipedia

Deoarece fluxul de numerar este distribuit în timp, acesta este redus cu ajutorul coeficientului r stabilit de analist investitor în funcție de procentul anual de rentabilitate pe care el dorește sau îl poate avea asupra capitalului investit de acesta. Să presupunem că o investiție IC va genera pentru n ani, venit anual în valoare de P1, P2. Conceptual, pentru ambele tipuri de investiții, principiile de bază ale analizei și luării deciziilor sunt aceleași și pot fi formalizate în mai multe etape succesive.

Determinarea bugetului sau a costurilor de investiție pentru proiectul de investiții capitale sau calcularea prețului care ar trebui plătit pentru achiziționarea de titluri de creanță sau de capital.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Estimarea fluxului de numerar preconizat, ținând seama de factorul de timp 3. Analiza riscului fluxului de numerar. Pe baza evaluării riscului, alegerea unei valori acceptabile a capitalului, necesară pentru a construi un flux de numerar actualizat Fluxul de numerar actualizat, DCF.

Construcția DCF și calcularea valorii sale actuale.

Metode de evaluare a proiectelor de investiții

Compararea valorii actuale a fluxului de numerar așteptat cu costurile de investiție necesare în cazul în care valoarea actuală a fluxului de numerar așteptat depășește costurile, atunci propunerea de investiție ar trebui acceptată, altfel - respinsă. Deși pentru investițiile reale și financiare, principiile de bază ale analizei, după cum sa menționat deja, sunt aceleași, este mai util să se concentreze în primul rând asupra investițiilor reale, care de obicei sunt asociate cu investițiile într-un proiect de investiții.

În condițiile unei concurențe intense pe piață, succesul activității unei companii depinde de capacitatea sa de a lua decizii privind realizarea unor investiții profitabile, coordonată cu strategia generală de dezvoltare a afacerii. Direcționarea resurselor pentru finanțarea proiectelor de investiții pe termen lung în vederea obținerii unui profit adecvat este cea mai importantă condiție pentru asigurarea viabilității și a bunăstării unei companii.

Astfel de decizii de investiții, în special cele mai mari, de importanță strategică, nu sunt de obicei improbate. Întregul proces - de la dezvoltarea ideii inițiale până la adoptarea finală a proiectului de investiții - durează mult timp.

În același timp, criteriile numerice pentru evaluarea eficacității proiectelor de investiții sunt de o importanță fundamentală pentru proiectele de investiții acceptate de o companie.

1.1 Valoarea actuală netă (VAN)

Decizia de investiție privind fiecare proiect de investiție poate fi considerată o acțiune incrementală, adică acțiuni menite să mărească valoarea unui anumit indicator. Ca urmare a unei decizii de investiție privind implementarea proiectului selectat, se schimbă starea societății. Un proiect de investiții poate fi acceptat sau respins, iar diferența dintre aceste soluții alternative în orice moment, exprimată în funcție de fluxul de numerar Cash Flow, CFar trebui considerată drept un criteriu pentru evaluarea proiectului.

Aceste metode sunt utilizate în cadrul abordării economice financiare pentru evaluarea proiectelor de investiții și pentru a decide care dintre ele ar trebui luate pentru implementare.

Abordarea economică financiară se axează pe maximizarea "bunăstării" societății, a acționarilor acesteia și luarea în considerare a riscurilor.

Deoarece maximizarea bunăstării acționarilor este scopul companiei, iar investițiile capitale sunt legate de alocarea eficientă a resurselor, proiectele de succes sunt cele care generează venit atât pentru companie, cât și pentru acționarii săi.

Algoritmul de calcul NPV este următorul: 1.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Calculați valoarea curentă actuală a fluxului de numerar venituri așteptat din proiectul de investiții, actualizată la prețul capitalului proiectului. Valorile DCF sunt însumate pe parcursul anilor de viață ai proiectului de investiții.

Calculează valoarea curentă a investiției de capital solicitate pentru investiția în proiectul de investiții.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Valoarea actuală a tuturor investițiilor este dedusă din valoarea actuală a tuturor veniturilor; identificând astfel VPV-ul proiectului. Criteriul de luare a deciziei NPV este același pentru toate tipurile de investiții și companii. Prin urmare, dacă o companie acceptă un proiect cu o valoare pozitivă a VNA, crește valoarea companiei și bunăstarea proprietarilor săi.

Metode de evaluare a investițiilor

Aceasta înseamnă că un proiect acceptabil în termeni de PP poate fi inacceptabil din punct de vedere al DPP. Avantajul indicatorului DPP asupra indicatorului tradițional al PP este prezența unui criteriu clar pentru acceptabilitatea proiectelor.

Cu DPP, un proiect este acceptat dacă se plătește în timpul vieții sale.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Atât PP, cât și DPP reprezintă o variantă a calculului "punctului mort", care este înțeleasă ca momentul în care fluxul de numerar cumulativ devine pozitiv. Calculul perioadei de rambursare standard nu implică luarea în considerare a costului capitalului propriu și a capitalului împrumutat, dimpotrivă, perioada de recuperare redusă caracterizează momentul în care vor fi rambursate toate cheltuielile pentru strângerea de fonduri proprii și împrumutate utilizate pentru finanțarea proiectului.

Metode și principii de bază de evaluare a investițiilor - Hoteluri

Un avantaj important al indicatorului perioadei de amortizare este acela că determină cât de mult vor fi pierdute resursele financiare într-un proiect. Astfel, după cum sa menționat deja, toate celelalte lucruri fiind egale, cu cât perioada de rambursare este mai scurtă, cu atât proiectul este mai lichid. În plus, deoarece elementele "pe termen lung" ale fluxului de numerar sunt considerate mai riscante decât cele "apropiate", putem presupune că perioada de returnare oferă o evaluare aproximativă a riscului proiectului de investiții.

Criteriile bazate pe abordarea contabilă pentru evaluarea proiectelor de investiții PP și ARR sunt în mare parte independente una de cealaltă.

evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale

Relația dintre criteriile bazate pe o abordare economică financiară a analizei și evaluării investițiilor capitale este mult mai complicată. Criteriile NPV, PI și IRR din poziția matematică sunt interdependente, adică conduc la același răspuns la întrebarea privind luarea unei decizii de investiții în proiecte care sunt independente din punct de vedere economic. Pentru ca evaluarea unui proiect de investiții utilizând metoda opțiunilor reale proiect să fie independent din punct de vedere economic față de un alt proiect, trebuie îndeplinite două condiții.