Înlocuirea unei formule cu rezultatul său

Metode de calcul al unei opțiuni. Adăugarea unei casete de selectare sau a unui buton de opțiune (controale formular) - Excel

Adăugarea unei casete de selectare sau a unui buton de opțiune (controale formular)

În sarcină, este necesar să se determine care dintre opțiuni sunt cele mai relevante potrivite pentru solicitarea introdusă de utilizator. Fiecare variantă este evaluată în funcție de trei criterii: numărul de cuvinte din cerere în capul documentului, numărul de cuvinte din cerere în întregul document, modelul boolean prezența tuturor cuvintelor cererii în document. În exemplu, selecția se face din 29 de opțiuni.

Dacă se utilizează regula Pareto obișnuită, atunci documentele relevante vor fi documentele nr.

metode de calcul al unei opțiuni

Când se utilizează regula Pareto, fiecare opțiune trebuie comparată cu toate celelalte opțiuni, adică. Aceasta înseamnă că cu cât sunt mai multe opțiuni în eșantion, cu atât este mai mare complexitatea de calcul a acestei reguli, ceea ce duce la necesitatea utilizării unor reguli de selecție mai simple aproximative.

Cu toate acestea, regula Pareto poate fi aplicată dacă folosim o metodă pentru selectarea și clasarea opțiunilor eficiente bazate pe ideea de suprapunere. Tabelul 1 prezintă o metodă de selecție în patru etape, care constă în aplicarea succesivă a trei reguli suprathreshold, după care se aplică regula Pareto.

Cele mai eficiente opțiuni. Alegerea celei mai eficiente opțiuni pentru utilizarea proprietății

În prima etapă, sunt excluse toate variantele documenteleal căror titlu nu conține un singur cuvânt din cerere. Astfel, numărul de opțiuni este redus de la 29 la 8. În a doua etapă, există o excludere a acelor variante pentru care nu a fost găsit niciun cuvânt din interogare în partea principală a documentului.

Apoi, numărul de opțiuni este redus de la 8 la 6. După aceea, sunt selectate numai acele documente care conțin toate cuvintele din interogare. Ca urmare, numărul de opțiuni este redus la 4. După aceea, regula Pareto este aplicată pentru opțiunile rămase, iar alegerea finală include doar 3 opțiuni documente - nr.

În acest exemplu, rezultatele ambelor metode sunt aceleași. Cu toate acestea, complexitatea de calcul a regulii Pareto este mult mai mare. Prin urmare, dacă numărul de opțiuni este mic, alegerea metodei de selecție și clasare nu este fundamentală nu contează. Cu toate acestea, în condițiile în care numărul de variante ajunge la câteva milioane, este necesar să se utilizeze a doua metodă bazată pe ideea de suprapunere, deoarece vă permite să combinați reguli de selecție simple și complexe, ceea ce reduce complexitatea de calcul a metodei.

  • Faceți clic pe săgeata de lângă Opțiuni lipireapoi faceți clic pe numai valori.
  • Adăugarea unei casete de selectare sau a unui buton de opțiune (controale formular) - Excel
  • Raportați o înșelătorie de asistență Adăugarea unei casete de selectare sau a unui buton de opțiune controale formular Excel pentru Microsoft Excel pentru web Excel Excel Excel Excel Excel Mai multe
  • Cele mai eficiente opțiuni. Alegerea celei mai eficiente opțiuni pentru utilizarea proprietății
  • Înlocuirea unei formule cu rezultatul său - Excel
  •  Ваше имя.

Într-o serie de modele, pentru a prezenta cea mai interesantă și mai solicitată ofertă, participanții la rețelele sociale trebuie să segmenteze grupurile de utilizatori în funcție de interesele lor comune sau în funcție de intensitatea schimbului de informații între ei. Desigur, a avea mai mult de un contact pe an nu implică interese comune ale utilizatorilor, adică opțiuni de grupare evident ineficiente segmentare participanții la rețelele sociale în funcție de interesele lor, cu o scădere simultană și bruscă a dimensiunii grupului.

Astfel, metoda prezentată permite selectarea și clasarea variantelor cu o precizie ridicată, în special în prezența unui număr mare de variante caracterizate printr-un set mare de indicatori, deoarece permite o combinație de proceduri aproximative și înțelege opțiunile binare. Metoda revendicată poate fi utilizată în metode de calcul al unei opțiuni opțiunilor eficiente în căutare, sisteme de recomandare, sisteme de asistență pentru decizie, rețele de internet, sisteme de clasificare automată a pachetelor de date și în alte domenii conexe.

Înlocuirea unei formule cu rezultatul său

În plus, invenția poate fi utilizată pentru a rezolva problema clasamentului didactic, adică problema alegerii opțiunilor cu estimări cunoscute anterior ale utilității lor pe criterii, de exemplu, atunci când se evaluează eficiența întreprinderilor, a punctelor de vânzare cu amănuntul și a altor obiecte din domeniile conexe. Anexa 1. Lista regulilor de selecție date în lucrarea lui FT Aleskerov, E. Regula pluralității Alegerea include alternative care sunt cele mai bune pentru cel mai mare număr de criterii, adică acestea.

Numărul q va fi numit nivelul procedurii. Această regulă de selecție are complexitate de calcul liniară; pentru pensionar fac bani, complexitatea de calcul a regulii depinde de valoarea lui q. Regula pragului Fie ν 1 x numărul de criterii pentru care alternativa x este cea mai rea în ordonarea lor, ν 2 x este numărul de criterii pentru care alternativa x este a doua cea mai proastă și așa mai departe, ν m x este numărul de criterii, pentru care alternativa x este cea mai bună.

Alternativele sunt apoi ordonate lexicografic. Această regulă de selecție și clasare are o complexitate de calcul liniară. Procedura lui Black Dacă există un câștigător Condorcet, acesta este declarat o alegere colectivă, altfel se utilizează regula Borda.

Procedura lui Coombs. Opțiunea care este considerată cea mai proastă de numărul maxim de alegători este exclusă. Apoi, profilul este restrâns la un nou set X și procedura continuă până când există doar variante care nu pot fi excluse.

Observați aici diferența dintre regula Coombs și sistemul de transfer vocal. Regula Coombs elimină cele mai proaste opțiuni, în timp ce sistemul de transmisie elimină cele mai bune opțiuni pentru numărul minim de alegători.

Procedura Hara Pentru fiecare alternativă, se numără numărul primelor locuri în ordonări după criterii. Modelul valorii opțiunii, alternativele cu cel mai mic număr de primele locuri opțiuni strategie conservatoare la votare. Procedura se repetă până când alegerea rămâne neocupată. Regula majorității inverse Selecția include alternative care sunt cele mai slabe pentru cel mai mic număr de criterii.

Prima regulă a lui Copland Pentru fiecare alternativă, se calculează doi indicatori: suma numărului de alternative care sunt mai slabe decât cele specificate pentru fiecare criteriu și suma numărului de alternative care sunt mai bune decât cele specificate pentru fiecare criteriu.

Alegerea colectivă include alternative cu cea mai mare diferență între acești doi indicatori. Această regulă de selecție are o complexitate de calcul liniară; pentru clasificare, complexitatea de calcul a regulii depinde puternic de datele de intrare și este pătratică în cel mai rău caz. Procedura inversă Borda cu transferul voturilor Pentru fiecare alternativă, se calculează rangul Borda.

metode de calcul al unei opțiuni

Apoi se elimină alternativa cu rangul cel mai mic. Rangurile Borda sunt recalculate pentru un set de alternative fără o alternativă abandonată. Procedura se repetă până când selecția nu este goală. Pentru alegere, complexitatea de calcul a regulii este pătratică în cel mai rău caz.

Pentru clasificare, complexitatea de calcul a regulii nu este mai mică decât pătratică. Regula lui Nanson Rangul Borda este calculat pentru toate opțiunile. Apoi se calculează scorul mediu Borda și sunt excluse doar acele variante x pentru care scorul Borda este sub medie. Procedura continuă până când există doar opțiuni care nu pot fi excluse.

Set minim dominant Setul de alternative Q este dominant dacă și numai dacă orice alternativă din Q domină orice alternativă în afara Q de relația majoritară. Un set dominant este minim dacă niciunul dintre subseturile sale nu este dominant.

metode de calcul al unei opțiuni

Alegerea colectivă este setul minim dominant, dacă există, sau uniunea lor, dacă există mai multe. Această regulă pentru selecție și clasare are o complexitate de calcul cel puțin pătratică. Set minim nedominat Setul de alternative Q este nedominat dacă și numai dacă nu există nicio alternativă în afara Q care să domine orice alternativă din setul Q.

Un set nedominat este minim dacă niciunul dintre subseturile proprii nu este nedominat. Alegerea colectivă este setul minim nedominat, dacă există, sau uniunea lor, dacă există mai multe. Set minim slab stabil Setul de alternative Q este slab stabil dacă și numai dacă existența unei alternative y în afara Q care domină o alternativă x din Q implică existența unei alternative z din Q astfel încât z să domine Y- Un set slab stabil este minim dacă niciunul dintre subseturile proprii nu este slab stabil.

Optiuni de analizã : Alegerea diverselor conditii de analizã dintre cele propuse. Metodã de calul: Alegerea metodei cu care sã se efectueze calculul Fellenius, Bishop, Janbu etc. Back Analysis: Realizeazã back analysis cu metoda lui Janbu. Acest tip de analizã se poate realiza numai pentru terenuri omogene si pentru suprafete de alunecare generice asignate de cãtre utilizator.

Alegerea colectivă este setul minim slab stabil, dacă există, sau uniunea lor, dacă există mai multe. Regula Fishburne Să construim o nouă relație binară y, în care x domină y dacă și numai dacă conturul superior al alternativei x este un subset corespunzător al conturului superior al alternativei y.

Alegerea colectivă va fi un set de alternative care nu sunt dominate de y. Setul neacoperit I. Construim o nouă relație binară 5, în care x domină y dacă și numai dacă conturul inferior al alternativei y este un subset corespunzător al conturului inferior al alternativei x.

Reduceri contractuale Acest grup de reduceri ar trebui să motiveze clientul să îndeplinească condițiile contractuale benefice pentru companie. Reducerile contractuale se pot baza pe data scadenței, un anumit tip de plată sau monedă, achiziționarea unei anumite linii de produse etc. Pentru a stabili condițiile de plată, moneda de plată și tipul de mijloc de plată, evaluarea economică poate fi dobânda bancară, costurile de conversie și serviciile bancare, iar pentru linie și grad - costurile înghețării fondului de rulment și a altor beneficii dintr-un ordin complex.

Alegerea colectivă va fi un set de alternative nedominate de relația 8. Setul neacoperit II Alternativa x B - alternativa y domină dacă x este dominat de y de raportul majorității și conturul superior al alternativei x este metode de calcul al unei opțiuni subset al conturului superior al alternativei y.

Alegerea colectivă include alternative care nu sunt dominate de relația B. Prima regulă a lui Copland Selecția colectivă include alternative cu diferența maximă de putere între circuitul inferior și circuitul superior. A doua regulă a lui Copland Alegerea colectivă include alternative cu puterea maximă a circuitului inferior.

F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1. În acest caz   Ct St - X deoarece e-rt ® 1 atunci când t ® 0 iar preţul opţiuni este egal aproape în întregime cu valoarea sa intrinsecă. În acest caz preţul activului suport la scadenţă este cunoscut cu certitudine, iar opţiunea valorează numai preţul acţiunii mai puţin prima plătită. Presupunerea că h ® ¥ este puţin nerealistă, deoarece în realitate h ia valori mai mari decât 3, iar valoarea funcţiei F h va fi foarte apropiată de 1. Aceasta arată că, dacă preţul acţiunii este mare în raport cu preţul de exerciţiu al opţiunii, dacă opţiunea se apropie de scadenţă sau dacă dispersia activului suport tinde către zero atunci valoarea unei opţiuni va fi Ct St - X.

A treia regulă a lui Copland Alegerea colectivă include alternative cu o putere minimă a circuitului superior. Dacă se găsește o astfel de opțiune, atunci procedura se oprește.

Dacă nu există o astfel de opțiune, atunci sunt selectate două opțiuni care au primit mai multe voturi decât celelalte opțiuni dacă există mai mult de două, atunci sunt metode de calcul al unei opțiuni cele două cu cele mai mici numere. Deoarece opiniile individuale sunt prezentate sub formă de ordine liniare, există întotdeauna cu un număr impar de alegători o singură opțiune de câștig.

Dacă nu există o astfel de opțiune, atunci opțiunea x cu numărul minim de voturi este ștearsă din listă. Procedura lui Young Dacă există un câștigător Condorcet pentru profil, acesta este selectat și procedura se oprește acolo. Dacă nu există o astfel de opțiune, atunci sunt luate în considerare tot felul de coaliții, în care există câștigători parțiali ai Condorcet. Apoi, funcția u x este definită ca cardinalitatea coaliției maxime în care x este câștigătorul Condorcet.