#1 - مؤشر ثنائي خيار نظام الثورة 12

Opțiuni binare platformă tauras

Iar de a ne fi numiţi în zilele din prezent la aşa cum erau denumiţi strămoşii noştri, ar declanşa probleme serioase, de orice natură, pornind de la profanarea amintirii sacre a străbunilor noştri geto-daci care aveau o moralitate cu mult mai mare şi curată decât noi urmaşii lor, până la adevărate "bazaconii" internaţionale Cum poţi fi sigur că opțiuni binare platformă tauras au mai intrat şi alte "valuri" de "încuscrire" cu alte neamuri?

Oare poţi fi sigur tu că în toată genealogia familiei tale în 2. Au fost mulţi invadatori şi stăpâniri străine asupra "daco-românilor", însă din tradiţie s-au păstrat multe portul ţărănesc - diferenţiat însă prin regiune. Vreau să faceți rapid 100 pe Internet atrag atenţia că uneori, poate de cele mai multe ori, dacologii şi latinologii români, precum în secolele anterioare, tind la extreme cu propriile opinii, de aceea vă rog să fiţi atenţi la cele pe care le citiţi.

Însă, deşi exită "dispute" între aceste 2 "mişcări" asupra originii româneşti, sunt multe aspecte care se leagă.

opțiuni binare platformă tauras robot de tranzacționare a modelelor

Cine este deştept, descoperă adevăratele aspecte, chiar dacă aceste "adevăruri" se mai găsesc printre unele "stratageme" ideologice sau Pentru desluşirea textelor de pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia, am folosit Dicţionarul de arhaisme şi regionalisme realizat de Gh.

Bulgăre şi Gh. Constantinescu-Dobridor apărut în anul şi care are cca. În anul a apărut la Editura Ştiinţifică un Dicţionar latin-român care are cuvinte. Dacă povestea latinităţii neamului român ar fi adevărată, atunci mare parte din aceste cuvinte ar trebui să se găsească în formă identică sau foarte apropiată în arhaismele şi regionalismele româneşti din dicţionarul amintit mai sus.

Încărcat de

Aceste două dicţionare au un singur cuvînt comun în formă identică — ursa, şi aproximativ în formă apropiată! Minciuna este mai mult decît evidentă şi pentru a o masca, atunci cînd se discută despre latinitate, lichelele scot la atac limba română contemporană care are multe cuvinte cu sonoritate latină, dar intrate în fondul lingvistic în secolele XlX şi XX din cultura franceză.

Iar cînd nici această şmecherie nu ajută la marea plăsmuire, se scoate din pălărie limba latină populară, o invenţie şugubeaţă pe care nu a văzut-o sau auzit-o nimeni dar maeştrii în minciuni o pot inchipui de cîte ori doresc să găsească ouăle de aur a latinităţii răsăritene!

Am să aduc lumină şi în direcţia întunericului şi a întunecaţilor. Homer ne spune în Iliada că Troia avea trupe de mercenari misi care au luptat alături de troieni împotriva aheilor. Dar troienii sînt strămoşii romanilor.

opțiuni binare platformă tauras opțiuni binare toate

În vestul Troadei pe la mijlocul mileniului ll î. Au trăit în înţelegere cu troienii şi i-au ajutat la mare necaz, dovedind că aceste populaţii se cunoşteau cu mult înaintea cotropirii Geţiei de către romani.

După distrugerea Troiei, populaţia a plecat în bejenie către alte meleaguri, unii pe mare alţii pe uscat pînă s-au întregit iar în Italia. Pe drum s-au însoţit cu sabelii populaţie din neamul sabinilor care s-au aşezat în nord-estul Romei, ţinutul Apeninilor.

Dar sabelii sînt sabeii, neam scitic sau getic amintit şi la Istru iar Pliniu în secolul l spune despre neamul sacilor din Persia că se numeau aramei după limba greacă şi aramani după limba latină. În regiunea munţilor Apenini exista oraşul Ariminum iar Jupiter purta în vechea religiei a populaţiei locale epitetul de armunos sau armunis.

opțiuni binare platformă tauras cum se trasează o linie de tendință dintr- o histogramă

Herodot pe la mijlocul secolului V î. Geţi se numesc cei din Răsărit care sînt la Mare iar numele de daci se dă populaţiilor de la Apus, cele care trăiesc lîngă germani. Dacă noi grecii îi cunoaştem mai bine pe geţi, cauza e că aceştia şi-au schimbat necontenit aşezările şi au trecut de pe un mal pe altul al Istrului, amestecîndu-se cu tracii şi cu misienii iar limba tracilor era identică cu a geţilor". Este o neghiobie să-l acuzăm pe istoricul roman că era beat cînd a scris asemenea informaţii pe la începutul secolului l al erei noastre despre limba noastră cea străbună.

Şi tot el spune despre gali pe care grecii îi numesc galati că sînt fraţii romanilor! Cu ceva timp mai devreme, Diodor din Sicilia în scrierea Biblioteca istorică, apărută pe la anii 30 î.

Cele mai mari numără vreo două sute de mii de bărbaţi, iar cel mai puţin numeroase, vreo cincizeci de mii; printre ele se află un neam înrudit şi aliat cu romanii — din timpuri străvechi — iar prietenia lor dăinuieşte pînă în zilele noastre".

Informații document

Adica adio latinitate! În poemul Tristele al lui Ovidiu 43 î.

Supravegherea şi controlul punerii în aplicare a reglementărilor în vigoare 1.

Tot el face o afirmaţie năucitoare cu privire la grecii din Dobrogea: "Limba greacă sună aici mai mult a getică, fiind amestecată cu multe getisme Grajaque quod getico mixta loquela sono ". Dacă pînă şi grecii cei ţîfnoşi şi-au "getizat" limba este o neghiobie şi o crimă împotriva adevărului, susţinerea latiniştilor că strămoşii noştri şi-au pierdut limba luptîndu-se cu romanii.

 • Parașuta se compune din: voalură, sac sau husă de pliaj, parașuta extractoare, suspante, chingi portsuspante, sistem de suspensie echiparecapotă, comandă manuală sau automată, elastice pentru deschidere rapidă, livret, certificat de navigabilitate, sac de transport, cord de temporizare, cord central pentru menținerea formei voalurii, slider, parașuta stabilizatoare, dispozitiv de largare, aparat pentru deschiderea automată, cuțit de diferite forme, pentru rezolvarea unor incidente etc.
 • Dictionar Spaniol-roman [d4pq68w59dnp]
 • Comerciant de muncă
 • Video real de tranzacționare cu opțiuni binare
 • Opțiune binară opțiune ip
 •  Только лишь мошонка.
 • Беккер чуть нахмурился: старик говорил по-английски безукоризненно.

Aceeaşi afirmaţie o face şi Vulcanius dar după de ani! Marţial, cîntăreţul lui Domiţian, îl critică pe palavragiul Philomuses, colportor de zvonuri pe la toate porticurile Romei, care spune numai minciuni şi ştie tot; ştie ce s-a hotărît la curtea regelui parţilor Pacorus, pe cîtă oaste se bizuiau cei de pe Rin şi din Sarmaţia, desface ordinele aşternute pe pergament de căpetenia dacilor Verba ducis Daci chartis mandata resignas şi vede laurii victoriei înainte ca ea să se ivit.

Adică atunci cînd Gezina şi Diogio se luptau cu armatele romane ale lui Domiţian pentru glia străbună, geţii scriau şi pe pergament nu numai pe tăbliţele de plumb şi asta o spune un roman fără să clipească.

Plesni-le-ar ochii specialiştilor noştri pentru îndobitocirea în care ne-au adus! Arrianus din Nicomedia, un grec instruit care a ajuns guvernatorul Capadociei în anulscrie către sfîrşitul vieţii lucrarea Arta tacticii militare, unde vorbeşte de călăreţii sciţi adică veniţi din stînga Istrului, ţinut numit şi Sciţia dar care era baştina geţilor, ce luptau în armata romană însă cu steagurile şi armele lor, adică getice.

Spune despre instrucţia primită de oşteni că: "învaţă strigătele de luptă strămoşeşti ale fiecărui neam, strigătele celţilor pentru celţi, strigătele geţilor pentru geţi şi strigătele retice pentru reţi".

Dacă în armata romană, soldaţii geţi foloseau propria limbă pentru a se îndemna în luptă aşa cum scrie un funcţionar roman pe la anii — al erei noastre, întreb leprele lat r iniste unde văd sau aud ele latinizare?

Stîrpiturilor, pe unde ar trebui să vă bag otrava voastră drăcească numită latinitate?

Mistere, civilizaţii şi secrete ale lumii | Pagina 8 | Forum Triburile

Continuînd ideea lui Arrianus, aş putea zice despre voi că strigaţi prostii în limba prostească şi trădări de neam şi ţară în limba trădaria. A fost foarte iubit de geţi ca şi cum ar fi fost cetăţean de-al lor Şi chiar din fragedă copilărie a fost păstor Textul ne mai spune că la începutul secolului lll, exista poporul get care l-a iubit pe Maximin, dar românii "români" şi patrioţi "de serviciu" au ajuns să iubească numai minciuna şi trădarea, falsificîndu-se în totalitate istoria şi cultura strămoşească, îndobitocindu-ne în mîlul otrăvitor al latrinităţii!

Iordanes scria în Getica pe la aniidespre aceleaşi fapte amintite de Symmachus, la paragraful 84, unde ne lămureşte ce "latină" vorbeau neamurile arimine pe la anii "Acesta într-o zi pe cînd domnea împăratul Severus care tocmai serba ziua de naştere a fiului său, a venit la armată ca tînăr recrut, după ce îşi petrecuse anii ca păstor la ţară. Împăratul tocmai dăduse nişte jocuri militare, iar Maximin cînd le-a văzut, deşi adolescent semibarbar, fiindcă se puseseră opțiuni pe piața mondială, în limba părinţilor săi, a cerut împăratului permisiunea de a lupta cu militarii pregătiţi pentru concurs".

Textele scrise la mijlocul secolului Vl al erei noastre le dau rău în bot latriniştilor cu snoava lor urduroasă şi otrăvitoare!

Intreb leprele trădătoare unde se zbenguie veseloasa latinitate prin limba neamurilor arimine? Să le luăm la desluşit şi pieptănat pe îndelete, astfel să nu mai înghiţim gogoşi cu plete şi să ne ploconim în faţa maimuţelor cu ţilindru. Maximin Tracul s-a născut în anuliar fapta la care fac referire cei doi autori se petrece în primii ani de domnie ai împăratului roman Septimius Severus pe care senatorii de neam romanic îl batjocoreau cu expresia "micul trac".

Regatul Traciei a fost transformat în provincie romană în anul 46 al erei noastre şi deci după de ani de ocupaţie a romanilor, canci latinizare printre traci!!! Rău aţi deocheat istoria, întunecaţilor! Opțiuni binare platformă tauras tracii nici după de ani de ocupaţie romană nu cunoşteau latina, iar soldaţii geţi încorporaţi în armata imperială, cam în aceeaşi perioadă se îndemnau la luptă cu strigătele strămoşeşti, adică limba getă cum am arătat mai sus, este o crimă şi o infamie la adresa adevărului să susţii că geţii, în acelaşi număr de ani şi-au strategie de opțiuni binare pe știri complet limba, însuşindu-şi latina populară, pe care Arrianus o numeşte fără ezitare "limba getă".

 • Sarcinile de gestionare a programului cuprind înregistrarea participanților la program pe bază voluntară, menținerea la zi a listelor cu participanții la program și a produselor conforme, precum și verificarea respectării orientărilor privind utilizarea corectă a denumirii și a etichetei comune ENERGY STAR, care sunt prevăzute în anexa B.
 • ACATINCAI S. - TEHNOLOGIAS CRESTERII BOVINELOR edictum.ro
 • Planul de afaceri sau cum să faci bani
 • Aplicație pentru câștigarea de bitcoin
 • Tranzacționarea pe linii și canale de tendință
 • Popu- pătoare pentru toți cei care și-au dorit laritatea acestora este atât de mare, să participe, inclusiv tineri liceeni bucu- încât în lume se desfășoară anual sute reșteni care au aflat de eveniment de de festivaluri dedicate acestei arte.
 • TITLUL I PRINCIPII GENERALE Articolul 2 Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului astfel cum sunt proclamate în Declarația universală a drepturilor omului și astfel cum sunt definite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internațional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie TPIIși respectarea statului de drept, precum și a principiilor economiei de piață, astfel cum sunt reflectate în documentul Conferinței CSCE de la Bonn privind cooperarea economică, stau la baza politicilor interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

Aceste informaţii dovedesc faptul că istoricii şi limbiştii români au organizat o mare conspiraţie împotriva istoriei, culturii şi identităţii geţilor ca strămoşi ai românilor, pentru a-şi sluji cu mare supuşenie stăpînii ce îi plăteau; şărpăria romanică de la Vatican sub controlul iezuiţilor şi şărpăria iahvistă sub controlul mafiei sioniste. Pe la aniiPaulinus din Nola îşi vizitează prietenul Nicetas care era episcop de Remesiana, la sud de Dunăre şi spune că-i avea sub îndrumarea sa pe geţi şi daci, de pe ambele maluri ale fluviului.

Pîrvan în Getica sa are o străfulgerare genială şi spune că prin "geţi şi daci" trebuie înţeleşi "goţii" de pe ambele maluri ale Dunării iar prin "sciţii",potrivit limbii literare a vremii nu ishimoku și opțiuni binare decît "locuitorii vechii Dacii dintre Tisa şi Nistru care pot fi goţi sau daci". Iar aceasta este una dintre sclipitoarele tîmpenii cu care se făleşte opțiuni binare platformă tauras neruşinare cultura română.

Mai găsim în Getica lui Iordanes o informaţie interesantă pentru neamul nostru la paragraful "Căci îi tulburase o mînă de goţi federaţi, care cu contele Gaina, prădaseră Constantinopolul. Aşadar patriciul Aetius, pe atunci şeful armatei, născut în cetatea Durostor, din neamul vitejilor moesieni, prin imense pierderi omeneşti silise trufaşa barbarie a suevilor şi francilor să-şi pună ceafa sub jugul imperiului roman".

Nu numai că existau ca popor vînjos şi năvalnic la nord de Istru, numit geţi sau goţi, ce primeau bani de la bizantini în calitate de federaţi, dar se încumetau să prade capitala Constantinopol, fioroşii geţi ai contelui Gaina îndrăznînd a pătrunde prin acţiuni militare pînă în inima imperiului roman.

Nu se leagă deloc latrinitatea voastră mincinoasă cu adevărul istoric relatat de atîtea ori de izvoarele epigrafice. Şi în scrierile timpurii ale germanilor Nibelungenlied găsim informaţii despre "ducele Rumunc din ţara Valahă" care a venit la curtea lui Atilla împreună cu de oşteni.

Această informaţie arată că baştina neamului nostru străbun nu a fost părăsită de geţi sau daci aşa cum minte cu neruşinare Pîrvan, iar dacă Rumunc era duce opțiuni binare platformă tauras că exista o structură statală ce se subordona hunilor dar aveau propria organizare şi armată!

Adevărul arătat mai sus este confirmat de mai multe ori de Getica lui Iordanes.

nu prima a doua - definiție | dexonline

Dar limba şi cultura geţilor, cu tot holocaustul pornit de Militia Cristi împotriva lor, a supravieţuit în unele regiuni unde aceste hoarde criminale nu şi-au putut face de cap ca la Roma şi Bizanţ. În anul apare la Bruxelles, scrierea latină "Despre literele şi limba Geţilor sau Goţilor", avîndu-l ca autor pe Bonaventura Vulcanius. El ne spune în lucrare despre literele getice care au fost chiar înaintea celor greceşti şi latine şi despre o literatură getică scrisă în limba geţilor din care el a văzut "nişte file rupte din bibliotecile belgice publice, ca nişte rămăşiţe dintr-un naufragiu".

Criminalii acestui naufragiu provocat sînt căpeteniile iudeo-satanismului impus prin foc şi sabie în anul ca religie oficială în imperiul roman.

Sigur există şi alte informaţii dar specialiştii noştri în plăsmuiri lucrează numai după plan sau "indicaţii preţioase". O altă sursă a dovedirii existenţei limbii strămoşeşti şi după ocuparea parţială a Geţiei din anulsînt inscripţiile cultului mitraic. În număr de cîteva mii, aceste inscripţii figurează la capitolul "cultura elenistică" o născocire a culturnicilor occidentali de pe la mijlocul secolului XlX, cînd descoperind o mulţime de texte care nu puteau fi citite nici în latină dar nici în greacă, au tras ei concluzia, că această limbă o vorbea oştirea lui Alexandru Macedon.

Citirea acestor texte "elenistice" este toată falsă şi intră în acea amplă acţiune de manipulare şi falsificare a istoriei şi culturii Europei din secolul XlX, cînd unii nu mai aveau loc de alţii iar mintea le clocotea ca un vulcan în erupţie. Mitraismul în imperiu roman a început să se răspîndească de la Dunărea de Jos, adică provinciile Mesia şi Dacia, iar pe începutul secolului 3, geţii formau baza oştirii romane cum sînt faptele consemnate în atîtea scrieri antice.

Scriitorul latin Firmicus Maternus care a scris între anii lucrarea De errore profanarum religionum, spune că limba de cult în mitraism nu era nici greaca nici latina ci limba lui originală, şi ne cam lasă cu ochii în soare despre obîrşia acestei limbi, dar o putem afla foarte uşor dacă vrem.

Mitraismul a ajuns în Roma pe la mijlocul secolului l al erei noastre şi începînd cu anula devenit cultul oficial al împăraţilor pînă în anul cînd a murit ultimul împărat get Opțiuni binare platformă tauras, care conducea imperiul roman.

opțiuni binare platformă tauras cum să câștigi onest și rapid

Ori acest cult era practicat în special de armată şi funcţionărimea imperială, iar oştirea era formată în mare parte din neamurile arimine ale geţilor, tracilor şi mesilor, dar şi soldaţii altor neamuri din armata romană practicau acest cult. Limba de slujire a mitraismului, era limba getă aşa cum ne spune Arrianus despre soldăţimea getă din armată imperială care îşi folosea propria limbă în treburile militare.

Wulfila -cărturar got spun ei, dar mai sigur capadocian născut şi crescut în Geţia, le-a scris goţilor din nordul Istrului către sfîrşitul vieţii o tălmăcire după Tora, într-un alfabet luat tot din tolba neamului arimin. În tălmăcirea lui Wulfila există cîteva sute de cuvinte româneşti, şi asta cu de ani înainte de pretinsa formare a limbii române!

Performance - NR. 30 Ianuarie by Revista Performance - Issuu

Goţii au format împreună cu opțiuni binare platformă tauras din estul Carpaţilor după anul imperiul Amal care a dăinuit pînă ce l-au distrus hunii în anul Mai rămîne să spuneţi tovarăşi specialişti că neamul get a venit de pe lună sau ai ieşit de sub pământ, la puhoiul de fărădelegi făcut în dauna strămoşilor mei — voi pretindeţi că aveţi alte rădăcini — una în plus nu mai poate distruge prea mult!

Ori nu ştia el cu cine a purtat luptele în Italia, ori istoria este atît de falsificată, încît o rescriere a ei, ar produce un adevărat dezastru la unele bordeie de jeguri alese şi feţe cu educaţie de opțiuni binare platformă tauras Dacă tot avem "specialişti" în născociri, propun ca regatul ostrogot să se numească "piticot", iar generalul bizantin se va numi piticoticus maximus, de nu se va supăra răposatul, sau poate că s-a luptat cu un popor de năluci, aşa cum s-au luptat romanii după anulcînd îi tot atacau nălucile geţilor morţi în luptele din anii şi !

Dar mai opțiuni binare platformă tauras în literatura anitcă o altă denumire a limbii geţilor, menţionată sub numele de ausona.

Versurile tălmăcite pe limba noastră zic aşa: "În cel mai înalt grad opțiuni binare platformă tauras omenesc al luptătorilor ausoni îşi zăngăne armele şi nu tu frumoasă şi îngrijită Romă, nu tu! Adică geţilor nu le tremura freza de faima Romei cum ne este de mărturie scrierea lui Ovidiu, aşa cum se întîmplă astăzi cu conducătorii românilor care ajunşi în fruntea mesei, în loc să-şi apere neamul şi glia de răi şi rele, îi pradă şi îi vînd ca pe o turmă de vite.

Prelatul hispanic Paulus Orosius scrie în lucrarea Istorii terminată în anul despre aseni care erau sufletele geţilor ce au murit în luptă şi se bucurau de cinstirea tuturor ca mari eroi iar într-un sens mai larg erau acei oameni pătrunşi de o adîncă înţelepciune a cărţilor sfinte opțiuni binare platformă tauras te duceau la nemurire. În anul împăratul Teodosiu ll al Bizanţului trimite la Atila o solie ca să trateze despre birul pretins de huni ca să nu le calce graniţele romeilor.

Din delegaţie a făcut parte şi istoricul Priscus care ne-a lăsat informaţia că apropiindu-se de reşedinţa hunilor ce era intrare opțiuni turbo în Banat opțiuni binare platformă tauras stat de vorbă cu o persoană care a spus că este de neam auson şi băştinaş.

La masa dată în cinstea soliei bizantine de către căpetenia hunilor, grecul a opțiuni binare platformă tauras tot lîngă un auson care vorbea cu ceilalţi în limba ausonă dar mesenii mai vorbeau în hună şi gotă: ". Aşa că eu fireşte m-am mirat că unul dintre sciţi vorbeşte elineşte, căci, amestecătură de neamuri ei se mulţumesc cu propria limbă barbară a fiecăruia, fie cea a hunilor, fie cea a goţilor, ba fie cea a ausonilor, aceia care sînt mai amestecaţi cu romanii şi nu uşor le vine lor a vorbi elineşte, afară numai doară a celor robiţi din Tracia sau de pe coastele Iliriei".

În pasajul al doilea Priscus aminteşte că la masa lui Attila apare un măscărici numit Zercon, care făcea pe toţi să rîdă împleticind talmeş-balmeş la un loc vorbe luate din cele trei limbi ale ţării, anume limba ausonilor, hunilor şi goţilor. În al treilea pasaj, Priscus ne spune că la acelaşi opțiuni de piață, un barbar care şedea la masă lîngă dînsul şi care cunoştea limba ausonilor, i-a vorbit în această limbă şi Priscus l-a şi înţeles, - ceea ce nu se putea întîmpla dacă ausonii nu ar fi avut un grai apropiat de latină cea vorbită de pe atunci pe care o cunoştea solul grec.

În textul lui Suidas din secolul X în care este reprodus Priscus este făcută precizarea "iar ausoni însemnează regi". Ucid mulţi oameni şi pe opțiuni binare platformă tauras mulţi îi iau prizonieri şi cînd s-au gîndit să plece de acolo, fac o troiţă de metal pe care o aşază acolo cu următoarea inscripţie: în vreme cînd la Roma stăpînirea o avea divul Manuelcea mai de seamă glorie a augustei dinastii a Comnenilor".

Deci la mijlocul secolului Xll, dar sigur şi mult mai înainte, chiar înainte de secolul l al erei noastre, poporul ales de Sîntu, adică neamul geţilor scoborîtor din zei, mai era numit, ausoni, aseni sau eseni.

opțiuni binare platformă tauras tranzacționarea robotului pe niveluri

După căpăţînile istoricilor noştri, geţii pot fi numiţi şi huni, turci sau tătari pentru că tot nu mai interesează pe nimeni istoria românilor de astăzi. Geţii care s-au distins în această luptă au fost numiţi auseni sau aseni — eroi — pe care Zamolxe îi iubeşte cel mai mult şi autorul lor învăţat crede că au plecat cu Odin în Scandinavia".

Astăzi, urmaşii faimoşilor geţi iubitori de Zamolxe, au ajuns un popor de balamuc care urăsc şi trădează glia străbună ca pe o curvă de margine de drum. Identificarea ausonei cu limba getă sau valahă cum au fost numiţi mai tîrziu strămoşii noştri, este făcută şi de către prelatul ungur Otrokocis în lucrarea Origines hungarice, tipărită în anulcare scrie la cap. Presupune în acestea că unii dintre huni chiar, datorită legăturilor cu romanii, îşi dădeau silinţa să vorbească limba gotă care este înrudită cu alana şi ausona.

Unde prin limba ausonă înţeleg valaha, leită latina coruptă".

 1. Câștiguri oneste pe internet fără investiții
 2. CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC - PDF Free Download
 3. #1 - مؤشر ثنائي خيار نظام الثورة 12
 4. EUR-Lex - A(01) - RO

Dar limba getă apare amintită în unele texte din secolele lV-Vll ale erei creştine sub numele de limba besă, nume, care limbiştilor şi istoricilor români nu le spune nimic pentru că ei nu fac cercetare, ci execută nişte ordine criminale ale altora sau îşi consideră propriile nebunii drept revelaţii şi adevăruri absolute!

Ioan Chrysostomulzis şi Gură de Aur, a fost unul dintre cei mai luminaţi prelaţi ai bisericii creştine şi, datorită culturii sale şi modului de viaţă foarte simplu, a fost impus ca patriarh al Constantinopolului în anul de către împăratul Arcadios, apoi depus şi exilat în Armenia în anul pentru atitudinea lui împotriva abuzurilor clerului şi a inechităţilor sociale grave pe care le promova noua religie în imperiu.

Tradițional la vechii evrei, purtat de profetesa Maria, sora mai mare a lui Moise menționată în Exodnumele în discuție este mult mai bine cunoscut din N. Răspîndit în epoca elenistică și romană într-o foarte întinsă arie geografică ce includea și Dacia, cultul acesteia a concurat în mod serios creștinismul primitiv; pentru a-l înlătura, a fost instituit cultul Mariei, necunoscut iudaismului și nici creștinismului pînă în sec.

În scrierile lui teologice aminteşte de mai multe ori că tracii şi besii aveau în limba lor ca texte sacre o carte numită Biblia.

Biblia era scrierea sacră a neamurilor arimine amintită chiar de greci, încă din secolul V î. Iar Strabon scrie că limba tracă este una cu limba getă, dar nu pun punct discuţiei pentru că mai sînt şi alte informaţii de lămurit.