Option style - Wikipedia

Prima de opțiune calculată

prima de opțiune calculată

În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi prima de opțiune calculată în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

  1. Acest clasament le permite absolvenților clasei a VIII-a să verifice unde se situează media lor și să își calculeze astfel opțiunile pentru liceu.
  2. Ceea ce este mai bine să câștigi bani pe internet
  3. Opțiuni binare semnale pentru opțiuni binare

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv şi teologic, în anul şcolar 1. Admitere la liceu Cum se completează fişa de admitere la liceu?

prima de opțiune calculată

Opţiunile sunt stabilite, a venit momentul completării fişei de admitere la liceu. Întâi de toate, trebuie să ştii că există în colţul din dreapta-sus un câmp Nr. Aşadar, acesta nu trebuie completat de către elev sau părinte. Denumire - Se completează cu numele şcolii de provenienţă.

prima de opțiune calculată

Câmpul Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă va fi completat doar în cazul în care elevul a urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

În această situaţie, se va completa cu numele limbii respective.

prima de opțiune calculată

Dacă bifează căsuţa, candidatul nu va mai putea fi repartizat într-un liceu cu predare în limba maternă. Aici, fiecare viitor liceean va completa cu codurile liceelor dorite, în ordinea preferinţelor.

prima de opțiune calculată

Fiecare cod are 3 cifre şi figurează în broşura editată de inspectorat. Diriginte - Câmp semnat de dirigintele elevului.

Pregăteşte-te de examene împreună cu Moldova 1 / Informatica - clasa XII

Candidat - Câmp semnat de candidat. Părinte - Câmp semnat de părintele candidatului.

prima de opțiune calculată

Admitere la liceu Potrivit Ordinului Nr.