Alvin și veverițele

Site oficial de comercializare a veverițelor,

Plateste Online

Hotarele comunei se găsesc în Depresiunea Baia Mare, care este înconjurată de rama muntoasă de origine vulcanică formată din Munţii Oaş-Gutâi-Văratec şi de Platforma Someşană cu numeroase masive cristaline acumulate. Vecinii comunei sunt: la nord — municipiul Baia Mare şi comuna Tăuţii Măgherăuş, la est — comuna Groşi, la sud-est comuna Săcălăşeni, la sud — sud — vest — comuna Satulung şi la vest comuna Ardusat.

Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de ha, din care: teren agricol — 3 ha repartizat după cum urmează : ha teren arabil, ha fâneaţă, ha păşune, 4 ha vii si ha livezi.

site oficial de comercializare a veverițelor cel mai rapid mod de a face 1000

CLIMA Clima din această zonă este temperat-continentală de adăpostcu ierni blânde, fără viscol şi cu veri răcoroase. Unele caracteristici specifice mai aparte sunt datorate existenţei lanţului carpatic ce indeplineşte rolul benefic de paravan impiedicând intemperiile reci dinspre NORD-EST.

Aflată la adăpost, comuna are un climat de nuanţă mediteraneană cu un echilibru atmosferic favorabil. Temperatura aerului atinge cota medie multianuală de 9,6º C, media lunii ianuarie se ridică la -2,4º C, iar a lunii iunie la 19,9º C. Cantitatea medie anuală a precipitatiilor atmosferice ce cad in această zonă este, în general constantă, totalizând o medie anuală de ,0 mm.

site oficial de comercializare a veverițelor unde poți câștiga bani ușori

Precipitaţiile ce cad sub formă de zăpadă acoperă solul timp de 67,2 zile din an. Numărul zilelor de brumă este de 15, annual. Data primei ninsori este 10 noiembrie, iar a ultimei ninsori9 aprilie.

Vânturile nu prezintă caracteristici deosebite. Datorită imobilizării maselor de aer in depresiune, se înregistrează perioade lungi de calm atmosferic, fapt ce influenţează negativ starea de poluare a comunei.

Press Conference, 2/12, 12pm: Domino’s Workers Announce Victory

Paravanul munţilor determină şi o nebulozitate ridicată tot timpul anului cu valoare maximă primăvara. Concluziile rezultate din datele culese arată că teritoriul comunei Recea are un climat temperat cu ierni friguroase, bogate în general, în precipitaţii. Condiţiile de climă menţionate sunt favorabile culturilor de: grâu, porumb timpuriu şi semitimpuriu, trifoi, ovăz, legume şi pomi fructiferi.

RELIEFUL Relieful caracteristic zonei în care se găseşte comuna, este predominant reprezentat de câmpii şi dealuri, iar din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se caracterizează prin depozite sedimentare de vârstă cuaternară, formate din materiale piemontane, luturi de terase, argile aluviale, nisipuri şi pietrişuri.

Scoarţa terestră din această zonă cuprinde o structură pedogenetică variată, pentru că, alături de solurile podzolice predominante, se găsesc şi solurile brune de pădure şi solurile montane, acide.

sign up for news and upcoming events

Ca urmare a unor procese intense pe fruntea terasei de sub satele Săsar, Recea şi Mocira apar frecvent la zi, depozite mai vechi reprezentate de argile marnoase şi nisipuri slab cimentate. În cadrul limitelor actuale ale comunei recea, Depresiunea Baia Mare este reprezentată prin piemonturi, terase, lunci şi văi înguste între versanţi.

  • Bob Ross - Wikipedia
  • Despre Noi – Primaria Recea
  • Bitcoins permise

Piemonturile fac parte integrantă din Marele Piemont Posta — Şomcuta. Formarea lor este pusă pe seama râurilor Someş şi Lăpuşel. Suprafaţa lor a fost ocupată la începutul secolului XX cu păduri de stejar care apoi au fost defrişate. Solurile întâlnite sunt de tip podzolic, argiloiluvial, slab pseudogleizate, caracterizate ca soluri acide şi sărace în elemente fertilizante.

This fun, creative app will challenge your child by using screen actions that will develop both their creativity and imagination, as well as use their fine motor skills. Let them enjoy making a mess without the mess!

Terasele — reprezintă o treaptă de relief mai coborâtă. Se delimitează mai multe nivele de terase.

site oficial de comercializare a veverițelor noi roboți de tranzacționare

Râul Săsar a format pe ambele maluri o terasă de m. Râul Lăpuşel a creat şi el, de ambele părţi, mai multe terase.

Top citite acum

Someşul a format în sectorul Lăpuşel-Bozânta Mică, de asemenea, câteva terase. Luncile aparţin râurilor Săsar şi Lăpuşel. Acestea sunt porţiuni joase şi plane, des inundabile, îngropate în aluviuni nisipoase amestecate uneori cu pietrişuri.

Văile înguste între versanţi se întâlnesc în cuprinsul teritoriului comunei îndeosebi, pe păşunea Recea, lângă intravilanul satului Mocira şi la sud de satul Lăpuşel.

Se remarcă aici, Valea Abatorului şi Valea Craica. Coborând din zonele înalte ale Gutâiului, Săsarul transportă din amonte cantităţi mari de pietrişuri pe care le depune în jurul său.

Meniu de navigare

Din cauza acestor depuneri, şi-a ridicat mult albia şi a provocat numeroase inundaţii. Râul LĂPUŞ, străbate comuna pe o lungime de 15 km, drenează mai bine terenurile din jur, formând numeroase lunci şi terase care, având un grad ridicat de fertilitate, favorizează culturile de legume, frecvent intâlnite in această zonă.

Apele Lăpuşului pot fi folosite la irigarea culturilor Venit pe internet 50 pe lună pe malurile sale.

Pe lângă aceste cursuri de apămai există câţiva tributari mai mici: Arieşul, Craica şi Cărbuneasca. Pădurile ocupă suprafaţa de ha din suprafaţa localităţii, iar împreună cu fâneţele, păşunile, viile şi livezile — l ha.

site oficial de comercializare a veverițelor câștigurile din programul de afiliere pe internet pentru toată lumea

Dintre speciile de arbori care se întâlnesc mai des sunt: bradul Abies albafagul Fagus silvatica scorus Sorbus aucuparias. De asemenea, se mai intâlnesc arbuşti, precum alunul Corylus avellana socul Sambucus nigra.

Păşunile şi fâneţele din această zonă, sunt reprezentate printr-o floră spontană din care menţionăm : păiuşca Agrostis tenuispăiuşul roşu Festuca rubra trifoiul Trifolium pratense golomăţul Dactylis glomerata s. Pe lângă importanţa lor economică de furnizare a masei site oficial de comercializare a veverițelor, pădurile din această zonă îndeplinesc pentru locuitori, importante funcţii ecologice şi sociale: ele sunt bastioane naturale de combatere a noxelor industriale poluante.

Livezile de pomi fructiferi şi plantaţiile de viţă de vie acoperă versanţii însoriţi ai dealurilor din aceasta comună. FAUNA Marea diversitate a vegetaţiei alături de ceilalţi factori naturali, a determinat şi o varietate de specii de animale.

Account Options

Răspândite pe întregul perimetru, sunt bine reprezentate mamiferele de interes cinegetic, unele specii de păsări sedentare, reptile şi insecte specifice mediului ambiant. Dintre speciile de animale mai răspândite in această zonă putem aminti: căpriorul Capreolus capreoluslupul Canis lupusveverita Sciurus vulgarisvulpea Vulpes vulpesarici Erinaceus roumanicusiepure Lepus europaeusşoarecele de câmp Arvicola terrestris s.

Speciile de păsări cele mai răspândite sunt: gaiţa Garrulus glandariusmierla Turdus merulauliu Buteo buteopupăza Epupa epopsvrabia Passer domesticuspiţigoiul Parus sp.

site oficial de comercializare a veverițelor cum să câștigi bani prin Internet

Speciile mai frecvente de reptile sunt : site oficial de comercializare a veverițelor cenusie L. În apele râului Lăpuşel se intâlnesc mai frecvent următoarele specii de peşti: scobarul Chondrostoma nasusmreana Barbus barbussomnul Silurus glanisştiuca Esex luciuscleanul Leucistus cephalus mreana Barbus barbusporcuşorul Gobio gobieetc.

În gospodăriile ţărăneşti din această localitate se continuă tradiţionala ocupaţie de creştere a animalelor domestice precum ar fi : bovine 13o2 capetebubaline capeteovine capetecaprine 57 capetecabaline capeteporcine o capete şi păsări capete. Text to speech   Click to listen highlighted text!

Text to speech 2, total views,  3 views today.