option d'achat - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Valoarea justă a opțiunii este. Traducere "option d'achat" în română

Conținutul

Poiché il strategia de opțiuni binare 75 di accesso opzione vibrazione potrebbe differire da una versione all'altra, si dovrebbe cercare aiuto.

valoarea justă a opțiunii este

Metodele prin care sunt luate în calcul efectele exercitării preconizate înainte de termen depind de tipul de model de evaluare a opțiunii aplicat. Il mezzo utilizzato per tener conto degli effetti dell'esercizio anticipato atteso dipende dal tipo di modello per la misurazione delle opzioni adottato. Modele de evaluare a opțiunii pot fi adaptate pentru a lua în considerare acest efect potențial de diluare. È possibile adattare i modelli di misurazione delle opzioni per tener conto di questo potenziale effetto di diluizione.

Entitatea trebuie să ia în considerare factorii de care ar ține cont participanții de pe piață interesați și în cunoștință de cauză atunci când selectează modelul de evaluare a opțiunii pe care îl vor aplica.

Linguee Apps

L'entità deve tener conto dei fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella selezione del modello di misurazione delle opzioni da applicare.

În aceste situații, formula Black-Scholes-Merton poate genera o valoare care este în mod substanțial aceeași cu cea a unui model mai flexibil de evaluare a opțiunii. In tali casi, la formula di Black-Scholes-Merton genera un valore sostanzialmente identico a quello prodotto da un modello di misurazione delle opzioni più flessibile.

valoarea justă a opțiunii este

Așa cum se menționează la punctul B17, efectele exercitării înainte de termen pot fi luate în considerare prin utilizarea unei estimări a duratei de viață preconizate a opțiunilor ca intrare în cadrul unui model de evaluare a opțiunii. Come evidenziato al paragrafo B17, gli effetti di un esercizio anticipato possono essere considerati utilizzando una stima della vita attesa dell'opzione come dato di base del modello di misurazione delle opzioni. Clasificarea componentelor de datorii și capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilității de exercitare a opțiunii de conversie, chiar dacă exercitarea opțiunii poate părea avantajoasă din punct de vedere economic pentru unii deținători.

La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l'esercizio dell'opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori.

În cazul multor entități, acest fapt poate face imposibilă utilizarea formulei Black-Scholes-Merton, care nu dă posibilitatea exercitării înainte de sfârșitul duratei de viață a opțiunii și care poate să nu reflecte în mod adecvat efectele exercitării preconizate înainte de termen.

It is also noted that recently the number of members of the Court of Auditors has practically doubled, while the number of policy areas have not, and the Court of Auditors could exercise this option. The initial carrying amount of the associated liability is CU95 and the difference between CU95 and CU is recognised in profit or loss using the effective interest method. Costul amortizat al activului la data exercitării opțiunii va fi u. Valoarea contabilă inițială a datoriei asociate este 95 u. When, in connection with a transfer of economic activities, the exit State reserves the option to exercise its taxing rights on the reserves made profits realised but not yet taken into account for tax purposes and to take back, in full or in part, the provisions made expenditure not yet incurred but already taken into account for tax purposesthe host State may provide for the creation of reserves or provisions of identical or different amounts, in accordance with the rules governing the tax base in that State, and allow deduction from taxable results for the year in which they were established.

Per molte entità, ciò comporta l'impossibilità di adottare la formula di Black-Scholes-Merton, che non offre la possibilità di esercitare l' opzione prima della scadenza e può non riflettere adeguatamente gli effetti dell'esercizio anticipato atteso.

Deoarece, conform experienței, mulți consumatori și comercianți preferă să comunice prin intermediul site-ului internet al comerciantului, ar trebui să fie posibilă oferirea de către comerciant a valoarea justă a opțiunii este completării de către consumator a unui formular electronic de retragere.

Come dimostra l'esperienza, molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare via il sito web del professionista; quindi ci deve essere la possibilità per il professionista di offrire al consumatore l' opzione di compilare un modulo di recesso sul sito web.

valoarea justă a opțiunii este

In schimb, entitatea căreia i se transferă activul ar păstra activul transferat astfel încât să obțină plăți în baza garanției sau a opțiunii put. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti a titolo della garanzia o opzione put.

valoarea justă a opțiunii este

În schimb, entitatea căreia i se transferă activul ar păstra activul transferat astfel încât să obțină plăți în baza garanției sau a opțiunii put. Invece il possessore manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti in garanzia o opzione put.

Determinarea valorii împrumuturilor ipotecare include calcularea valorii juste a opțiunii de livrare. Il calcolo del valore dei prestiti ipotecari comprende il calcolo del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione.

KPMG a evaluat valoarea justă a opțiunii de cumpărare acordate Duferco în iunie KPMG ha valutato il valore equo dell'opzione di acquisto concessa a Duferco nel giugno Durata în luni a valoarea justă a opțiunii este privind cea mai scurtă prelungire disponibilă a creditului.

valoarea justă a opțiunii este

Durata in mesi dell'opzione di proroga più breve disponibile per il prestito. Modelele de evaluare a opțiunii necesită, în general, randamentul preconizat al dividendelor.

I modelli di misurazione delle opzioni normalmente richiedono il rendimento da dividendi atteso. Alegerea unui loc și a opțiunii pentru organizarea unei zile de naștere este întotdeauna o sarcină ușoară.

Scegliere un posto e un'opzione per organizzare un compleanno è sempre un compito facile. Când se ajunge la prețul de exercitare a opțiunii, vinzi. Quando l' opzione arriva al prezzo d'esercizio, vendila.

Am o reducere cu opțiune de cumpărare. Dit avoir une option d'achat. Pretind că au o opțiune de cumpărare.

KPMG consideră că valoarea justă a opțiunii de cumpărare se ridică la [ KPMG ritiene che il valore equo dell'opzione di acquisto sia di [ Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  1. В ушах зазвучал голос старого канадца.
  2. Consilier robot pentru binar
  3. Танкадо прошел проверку на полиграф-машине и пережил пять недель интенсивного психологического тестирования.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.