Contzilla.ro: 50 de întrebări şi răspunsuri despre microintreprinderi în anul 2020

Venituri din opțiunea de decontare. Browser incompatibil

Contzilla trece în revistă o colecţie cu cele mai frecvente 50 de intrebari si de raspunsuri cu privire la microintreprinderi.

Legea nr. / – Modificarea Codului fiscal - KPMG Romania

Cine poate fi microintreprindere in Romania? Poti fi microintreprindere daca esti persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la 31 decembrie a anului precedent: ai realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1. Daca tocmai ti-ai infiintat firma, atunci esti obligat sa fii platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilorcu exceptia situatiei in care nu indeplinesti conditia privind capitalul social mentionata mai sus. Poti opta sa nu fii microintreprindere?

Nu ai aceasta optiune, decat daca ai subscris un capital social de cel puţin In acest caz poti opta, o singură dată, sa devii platitor de impozit pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă.

Ai depasit plafonul de 1. Ce obligatii ai? Daca in cursul unui an depasesti plafonul de venituri de 1.

Codul fiscal ART. 53 - Baza impozabilă

Care este cota de impozitare pentru microintreprinderi? Sunt doua cote valabile pentru microintreprinderi, dupa cum ai sau nu salariati.

Ce inseamna conditia de a avea cel putin un salariat?

care sunt opțiunile și ce să tranzacționeze

Trebuie sa se tina cont de urmatoarele: la persoanele nou infiintate angajarea trebuie sa se efectueze în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă dar si situatiile in care sunt angajate mai multe persoane cu contract individual de munca cu timp partial, daca fractiunile de norma insumate reprezinta echivalentul unei norme intregi.

Conditia se considera indeplinita si in cazul in care sunt încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Personalizare KPMG

Ce se intampla cu cota de impozitare in cazul fluctuatiei numarulul de personal? Cum se calculeaza impozitul pe micro? În situaţia în care rezervele fiscale sunt menţinute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

Cum sã câştigi BANI la PARIURI SPORTIVE?

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii 8.

Ce declaratii se depun pentru a declara impozitul pe micro si la ce termene?

Ce este rambursarea de TVA, cum se calculeaza si cand poate fi solicitata? Rambursarea taxei pe valoare adaugata TVA reprezinta decontarea sumelor negative de catre organul fiscal catre personalele impozabile companii. Mai exact, in cazul in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de catre persoana impozabila este mai mare decat valoarea taxei colectate de catre organul fiscal, atunci rezulta un surplus denumit suma negativa care va fi rambursat catre persoana impozabila in urma completarii unei cereri de decont. Mai exact, cand suma TVA deductibila este mai mare decat suma TVA colectata, iar decontul contine sume negative, sume care vor fi recuperate de catre companie de la bugetul statului. Pentru ce cheltuieli poate fi solicitata rambursarea de TVA?

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Se depune declaratia Microintreprinderile pot efectua sponsorizari?

despre binar 1 9 90

Da, acest lucru este posibil. Sponsorizarea poate fi in bani sau in bunuri.

Codul Fiscal cu Normele valabil in

Ce facilititati exista pentru microintreprinderi daca efectueaza sponsorizari? Ce declaratii depun microintreprinderile pentru sponsorizari? Se pot reporta in viitor sumele care nu au fost acordate drept sponsorizare? Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive aplicand urmatoarea regula: scaderea se face la fiecare termen de plata a impozitului pe venit in urmatoarele 28 de trimestre consecutive.

{{vm.title}}

Ce reguli aplica microintreprinderile pentru amortizarea fiscala? Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, la fel ca platitorii de impozit pe profit.

copia strategiei comerciale

Iata cateva reguli: amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune la cheltuielile realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscală se calculează pe baza valorii rămase majorate cu investiţiile efectuate mijloacele de transport pot fi amortizate şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice; pentru locuinţele de serviciu, amortizarea este deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător suprafeţei construite prevăzute de Legea nr.

Cum se poate scoate profitul dintr-o microintreprindere? Iata un exemplu de calcul: o microintreprindere decide sa repartizeze profitul brut in valoare de Cand se plateste impozitul pe dividende?

cum să faci bani dacă nu lipsește nimic

Impozitul pe dividende se plateste pana in data de 25 a lunii urmatoare platii acestuia, iar in cazul in care exista dividende repartizate conform hotararii AGA insa neplatite, impozitul va trebui declarat si platit pana in data de 25 ianuarie a anului venituri din opțiunea de decontare. De exemplu, ai intocmit o hotarare AGA de repartizare a dividendelor in iunie in suma de Impozitul se datoreaza totusi, indiferent ca sunt platite sau nu, pana in 25 ianuarie Cum se repartizeaza dividendele trimestrial?

A intervenit o problemă.

Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea venituri din opțiunea de decontare a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale.

In acest sens entitatile trebuie sa intocmeasca situatii financiare interimare.